Minder grutto’s ondanks Fries broedsucces

Dit jaar zijn er weer te weinig grutto’s groot geworden om de inheemse populatie op peil te houden. Dat blijkt uit onderzoek van de Vogelbescherming, Sovon en de Rijksuniversiteit Groningen.

Een volwassen grutto in boerenland.

Een volwassen grutto in boerenland. Foto: Shutterstock

Om de Nederlandse gruttostand op peil te houden, moeten er jaarlijks zo’n dertienduizend jonge vogels groot worden. Het waren er dit jaar echter negenduizend, waardoor de totale populatie is afgenomen.

Broedsucces

Bij de presentatie van de eerste integrale weidevogeltelling van Fryslân in oktober was de stemming ten opzichte van de grutto nog lichtelijk positief omdat er meer jongen waren groot geworden. Dit was echter te weinig om de totale Nederlandse afname te compenseren.

In Fryslân werden het afgelopen jaar zo’n 5400 jonge grutto’s geteld, de overige 3600 zaten verspreid over de rest van het land. De onderzoekers vermoeden dat het Friese broedsucces slechts van een incidentele aard is. Ze verklaren het succes door de muizenplaag in het Lege Midden en de Zuidwesthoek. In deze gebieden nam het aantal grutto’s respectievelijk met 2,1 procent en 5,9 procent toe. In de Greidhoeke boven Sneek en Bolsward was zelfs sprake van een stijging van 12,1 procent.

Van alle Europese grutto’s broedt 80 procent in Nederland en daarvan broedt weer drie kwart in Fryslân

Predatoren als roofvogels en marters verorberden volgens de onderzoekers dit jaar vaker een muis dan een jonge grutto. Aangezien een muizenplaag slechts eens in de vier à vijf jaar plaatsvindt, is de kans klein dat dit positieve beeld een structureel karakter heeft. Bovendien is het aantal vossen en marters ook weer toegenomen.

De grutto werd in 2015 verkozen tot Nationale Vogel van Nederland. Van alle Europese grutto’s broedt 80 procent in Nederland en daarvan broedt weer drie kwart in Fryslân. Sinds 1990 is het aantal grutto’s in Nederland met twee derde afgenomen.

Omdat de verantwoordelijkheid voor de weidevogelstand bij de provincies ligt, heeft de vogelbescherming een brandbrief verstuurd naar alle provincies. De achteruitgang van de gruttostand is volgens hen vooral te wijten aan de afname van geschikte leefgebieden.

Nieuws

menu