Gemeenten in Fryslân krijgen minder inkomsten uit heffingen en belastingen en dat komt vooral door de afschaffing van de precariobelasting

Gemeenten in Fryslân verwachten dit jaar gezamenlijk 383 miljoen euro te ontvangen uit de gemeentelijke heffingen. Dat is 1,5 procent minder dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Het Kiryat Onoplein in Drachten.

Het Kiryat Onoplein in Drachten. Foto: Jilmer Postma

Fryslân wijkt hiermee af van de landelijke trend. Over heel Nederland verwachten gemeenten dit jaar namelijk 2 procent meer inkomsten uit de heffingen en belastingen dan vorig jaar. Gemeenten innen onder meer onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, parkeergelden, precariobelasting en leges.

Nieuws

menu