Minder voertuigen gestolen in Fryslân. Maar de kans op het terugvinden van de buit is ook gekrompen

Het aantal gestolen voertuigen in Fryslân is afgenomen, aldus het Landelijk Informatie- en intelligencecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Vermoedelijk is er een verband met de coronapandemie.

Volkswagen is dit jaar het meest gestolen automerk van Nederland.

Volkswagen is dit jaar het meest gestolen automerk van Nederland. Foto: Guus Schoonewille Guus Schoonewille

In de eerste helft van 2021 werden in totaal 97 voertuigen gestolen. In de eerste helft van 2020 waren dat er nog 127. De Friese daling houdt daarmee gelijke tred met de landelijke trend, want daar daalde het aantal gestolen auto’s met ruim 21 procent naar 2578. In 2020 was bovendien al een daling ingezet ten opzichte van 2019.

Corona

Volgens een woordvoerder van het LIV komt de daling door een samenloop van omstandigheden, waarbij de coronapandemie momenteel een grote rol speelt. ,,Omdat er minder ongelukken zijn doordat het minder druk is op de weg, vermindert de vraag naar onderdelen die malafide schadeherstellers gebruiken”, vertelt hij. Ook waren er vanwege de virusuitbraak in sommige landen intensievere grenscontroles, waardoor de kans gecontroleerd te worden groter werd, geeft hij aan.

Mogelijk zijn er ook andere redenen, denkt de zegsman. Zo stijgt de private leasemarkt enorm, wat weer kan betekenen dat de vraag naar onderdelen daalt. Mogelijk zijn autodieven ander werk gaan zoeken wegens het gebrek aan vraag. ,,Het is een complex verhaal. Niet simpel te duiden.”

Of de diefstallen weer gaan toenemen, mocht de pandemie voorbij zijn, is dan ook lastig aan te geven. ,,We hadden verwacht dat we de versoepelingen van de laatste twee maanden zouden terugzien in een toename van de diefstallen, maar dat was eigenlijk niet het geval. Het aantal nam maar ietsjes toe.”

Minder teruggevonden

Niet alleen de kans om bestolen te worden van je auto nam af in Fryslân. De kans dat de politie een gestolen voertuig terugvindt, kromp ook. Dit jaar werden pas zestien van de 97 gestolen voertuigen teruggevonden. Wel is het halfjaar nog maar net achter de rug, en zullen veel onderzoeken naar diefstallen nog lopen.

Onder de voertuigen die in Fryslân werden gestolen, waren 81 bromfietsen en 31 personenauto’s. Landelijk was Volkswagen met 445 voertuigen het meest ontvreemde automerk. Daarachter volgden Toyota (299) en Renault (203).

Het LIV is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.