Komen er genoeg nieuwe woningen in Fryslân? Van Hugo de Jonge mag de provincie ambitieuzer zijn: 'Bouw er nóg een straatje bij'

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vindt dat Fryslân ambitieuzer moet zijn met het woningbouwprogramma. Bij de ondertekening van de Regionale Woondeal in Harlingen omschrijft hij de Friese bouwplannen tot en met 2030 als ,,de ondergrens van wat er nodig is.”

Minister Hugo de Jonge ondertekent de Regionale Woondeal Fryslân.

Minister Hugo de Jonge ondertekent de Regionale Woondeal Fryslân. Foto: Catrinus van der Veen

De minister zei dit donderdag in Harlingen, bij de ondertekening van de regionale woondeal Fryslân. Die woondeal is het startpunt van een langjarige samenwerking tussen het rijk, de provincie en de gemeenten. Ze werken hierbij samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, marktpartijen, zorgpartijen en andere maatschappelijke partners. Doel is om de woningbouw in de regio te versnellen.