Minister deelt zorgen over de wolf met provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel, maar wil eerst ‘de maatschappelijke dialoog’ afwachten voor ze stappen onderneemt

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie. Foto: FD

Minister Christianne van der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof deelt de zorgen van de provincie Fryslân over de wolf, maar wil nog niet vooruitlopen op een aanpassing van de beschermingsstatus van het dier. Dat schrijft Van der Wal aan het commissaris van de Koning Arno Brok, die afgelopen maand mede namens de provincies Drenthe en Overijssel een brief aan de minister stuurde.

In die brief staat dat de inwoners van de drie noordelijke provincies zich zorgen maken over de komst van de wolf en de gevolgen voor vee. De drie provincies vragen de minister om te pleiten voor aanpassing van het huidige beschermingsniveau van de wolf om zo actief beheer mogelijk te maken.