Het rijk geeft toe: het besluit om molen De Mearmin bij Damwâld te schrappen als rijksmonument is te snel en op onjuiste gronden genomen

Er komt een nieuwe procedure om te bepalen of molen De Mearmin, die op het terrein van openluchtmuseum De Sûkerei bij Damwâld staat, zijn monumentale status zal behouden. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besloten.

De Mearmin op het terrein van openluchtmuseum De Sûkerei in Damwâld.

De Mearmin op het terrein van openluchtmuseum De Sûkerei in Damwâld. Foto: Marcel van Kammen

Onlangs werd bekend dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, onderdeel van het ministerie van OCW, de molen uit het rijksmonumentenregister wil schrappen omdat deze enkele jaren geleden vanaf zijn oorspronkelijke plek is verplaatst van Dokkum naar het openluchtmuseum bij Damwâld. Met steun van de gemeente Dantumadiel ging Stichting De Sûkerei tegen het besluit in beroep.

Nieuws

menu