In Fryslân is in de gemeenten Achtkarspelen en Dantumadiel tot nu toe het laagste aantal coronavaccins toegediend; Noardeast-Fryslân loopt de achterstand in het vaccineren juist iets in

In de gemeenten Achtkarspelen en Dantumadiel is de bereidheid voor een coronavaccin het laagst in Fryslân. Op de Friese Waddeneilanden haalden juist veel inwoners een vaccin.

Een zorgmedewerker laat zich vaccineren tegen het coronavirus in een vaccinatielocatie van de GGD.

Een zorgmedewerker laat zich vaccineren tegen het coronavirus in een vaccinatielocatie van de GGD. Foto: ANP

De lage vaccinatiegraad in Achtkarspelen en Dantumadiel is zowel te zien bij de volwassenen als bij de jongeren. Iets meer dan een kwart van de jongeren tussen de twaalf en achttien, 26 procent, haalde een prik. Nergens anders in Fryslân was dat percentage zo laag. In totaal zijn in beide gemeenten 61 procent van de inwoners boven de twaalf volledig tegen corona gevaccineerd.

Nieuws

menu