In Fryslân is in de gemeenten Achtkarspelen en Dantumadiel tot nu toe het laagste aantal coronavaccins toegediend; Noardeast-Fryslân loopt de achterstand in het vaccineren juist iets in

In de gemeenten Achtkarspelen en Dantumadiel is de bereidheid voor een coronavaccin het laagst in Fryslân. Op de Friese Waddeneilanden haalden juist veel inwoners een vaccin.

Een zorgmedewerker laat zich vaccineren tegen het coronavirus in een vaccinatielocatie van de GGD.

Een zorgmedewerker laat zich vaccineren tegen het coronavirus in een vaccinatielocatie van de GGD. Foto: ANP

De lage vaccinatiegraad in Achtkarspelen en Dantumadiel is zowel te zien bij de volwassenen als bij de jongeren. Iets meer dan een kwart van de jongeren tussen de twaalf en achttien, 26 procent, haalde een prik. Nergens anders in Fryslân was dat percentage zo laag. In totaal zijn in beide gemeenten 61 procent van de inwoners boven de twaalf volledig tegen corona gevaccineerd.

In Harlingen en Ooststellingwerf zijn met 42 procent veel meer jongeren gevaccineerd. Op de Wadden is dit percentage ook hoog, maar ook lastig te vergelijken. Op Schiermonnikoog zijn de cijfers voor de jeugd bijvoorbeeld niet bekendgemaakt, omdat er zo weinig mensen wonen dat de privacy in het geding komt als dit bekend wordt gemaakt.

Open data

De nieuwe vaccinatiecijfers komen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat zowel om vaccinaties die door de GGD geregistreerd zijn als vaccinaties andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Het RIVM houdt vanaf nu een gemeentelijk overzicht bij met open data waar iedereen toegang toe heeft. Dit werd tot nu toe nog via rapporten gedeeld. Het openbare overzicht wordt continu bijgewerkt.

In juli publiceerde het RIVM het laatste overzicht van de vaccinatiegraad van Nederlandse gemeenten. Toen bleek dat naast Achtkarspelen en Dantumadiel ook Noardeast-Fryslân achterbleef op de recht van de gemeenten. Die achterstand is inmiddels ingehaald, want 66 procent van de inwoners van Noardeast is volledig gevaccineerd en 30 procent van de jongeren.

Dit is te vergelijken met de vaccinatiegraad van de gemeenten Opsterland en Tytsjerksteradiel, gevolgd door Leeuwarden en Súdwest-Fryslân waar een vergelijkbaar aantal prikken is gezet. Het enige verschil is dat in Leeuwarden en Súdwest-Fryslân meer jongeren een vaccin hebben gehaald: 36 procent. In De Fryske Marren en Waadhoeke is de vaccinatiegraad hetzelfde. Daar heeft 39 procent van de jeugd een prik gehaald en 68 procent in totaal boven de twaalf.

Een nog hogere vaccinatiegraad is te zien in de gemeenten Harlingen en Ooststellingwerf (71 procent) en Heerenveen en Weststellingwerf (70 procent).

Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden zijn veruit de meeste inwoners gevaccineerd tegen corona. Schiermonnikoog (93 procent), Terschelling (86) en Ameland (85) staan zelfs in de landelijke top drie. Vlieland staat met een vaccinatiegraad van 82 procent op de zesde plek. Het verschil met Urk, waar met 23 procent de minste mensen in Nederland zijn gevaccineerd, is groot. In Staphorst, Neder-Betuwe en Reimerswaal zijn de minste tieners ingeënt.

Uitgesplitst in de verschillende veiligheidsregio’s valt op dat de vaccinatiegraad in Fryslân gemiddeld aan de lage kant is. 36 procent van de jongeren van 12 tot 18 jaar heeft zich gevaccineerd en 68 procent van de inwoners is volledig gevaccineerd. De vaccinatiegraad ligt landelijk op 77 procent.

In Fryslân zijn procentueel evenveel mensen gevaccineerd als in de regio Twente, maar Groningen, Drenthe en IJsselland zagen meer inwoners een vaccin halen. Alleen in Flevoland zijn met een gemiddelde vaccinatiegraad van 60 procent minder mensen een prik gaan halen.