Vanwege de verplaatsing naar Damwâld dreigt molen De Mearmin zijn status als rijksmonument te verliezen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wil molen De Mearmin schrappen uit het rijksmonumentenregister, omdat deze is verplaatst en sinds een aantal jaren op het terrein van openluchtmuseum De Sûkerei bij Damwâld staat. Dat blijkt uit een brief van de Rijksdienst aan de gemeente.

De Mearmin op het terrein van openluchtmuseum De Sûkerei in Damwâld.

De Mearmin op het terrein van openluchtmuseum De Sûkerei in Damwâld. Foto: Marcel van Kammen

Het besluit is tegen de zin van zowel het openluchtmuseum als de gemeente Dantumadiel. Het zou betekenen dat De Sûkerei in de toekomst geen rijkssubsidie ontvangt om de molen in stand te houden. ,,Het gevolg hiervan is dat de kosten voor onderhoud niet kunnen worden gegarandeerd, waardoor verloedering en verval op termijn ongetwijfeld zullen optreden”, zegt Tjibbe Raap, secretaris van De Sûkerei.

Nieuws

menu