Muziekverenigingen uit Fryslân willen weten waar financiële coronasteun blijft

Friese muziekverenigingen vragen in een brief aandacht voor financiële steun die is toegezegd aan de lokale culturele sector. De verenigingen willen weten of het geld terecht komt waar het hard nodig is, namelijk bij culturele verenigingen en scholen die cultuuronderwijs geven. De brief is gestuurd naar alle Friese gemeenten en de provincie Fryslân.

Muziekverenigingen, zoals de fanfare Hâld moed uit Abbega op deze archieffoto, zitten in de problemen door de lockdown.

Muziekverenigingen, zoals de fanfare Hâld moed uit Abbega op deze archieffoto, zitten in de problemen door de lockdown. Foto: Simon Bleeker

Volgens Johan Meesters, voorzitter van de Organisatie van Muziekverenigingen Fryslân (OMF), die de brief heeft ondertekend, hebben Friese gemeenten en de provincie ruim 325 miljoen euro te verdelen om de culturele sector te steunen.

Dit geld komt als coronasteun via meerdere wegen naar de gemeenten, zo schrijft hij, bijvoorbeeld uit de compensatiepakketten voor corona van het rijk, maar ook uit pakketten die specifiek bedoeld zijn voor cultuur. Meesters wil weten of gemeenten al weten hoe zij deze steunpakketten gaan besteden en zo nee, wanneer zij de raad hierover gaan informeren.

HaFaBra

Meesters schetst hoe groot het belang voor inwoners is van muziek- en cultuurverenigingen en hoe het bijdraagt aan de Friese cultuur: ‘HaFaBra is het DNA van Fryslân en onderdeel van het Fries erfgoed, dat voor een zeer groot deel bijdraagt aan de cultuurparticipatie en talentontwikkeling en de verbinding vormt tussen alle muziekeducatie-schakels.’

HaFaBra is het DNA van Fryslân en onderdeel van het Fries erfgoed, dat voor een zeer groot deel bijdraagt aan de cultuurparticipatie en talentontwikkeling

Verder wil Meesters weten hoe gemeenten kunnen helpen om cultuur toegankelijk te houden voor kwetsbare mensen. Scholen die cultuuronderwijs verzorgen hebben ook hulp nodig. Hij vraagt gemeenten welke acties en ondersteuning zij ondernomen hebben om deze lessen door te kunnen laten gaan.

De brief is gestuurd namens de OMF, de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en Friese muziekfederaties.