NHL Stenden maakt zich na anderhalf jaar op voor de terugkeer van studenten. 'Het is spannend, maar vooral heel erg nodig'

Het was deze week stilte voor de storm op hogeschool NHL Stenden. Na anderhalf jaar, waarin fysiek onderwijs nog steeds mondjesmaat was toegestaan in het hbo, is dat een herkenbaar beeld. ,,Alsof de school haar ziel verloren had”, blikt Erica Schaper, bestuursvoorzitter van de grootste Friese hbo-instelling, terug.

Hilda Hoekstra-Boersma van NHL Stenden hangt posters met de meest actuele coronaregels op voor studenten die vanaf volgende week weer volledig naar de hogeschool mogen komen.

Hilda Hoekstra-Boersma van NHL Stenden hangt posters met de meest actuele coronaregels op voor studenten die vanaf volgende week weer volledig naar de hogeschool mogen komen. Foto: JACOB VAN ESSEN

Schaper kan niet wachten tot de studenten de komende week de gebouwen van de hogeschool weer bevolken. Volgende week organiseren opleidingen hun eigen introductieperiode voor eerstejaars. Vanaf 30 augustus starten de colleges.

Vorige week ging de kogel door de kerk. Het demissionaire kabinet besloot dat de anderhalvemeterregel losgelaten mag worden op het mbo, hbo en de universiteit. ,Daar zaten we met spanning op te wachten, want daarmee kan het scenario waarop we hoopten uit de kast”, zegt Schaper. Niet dat er binnen de schoolmuren straks niks meer van corona te merken is. ,,De basismaatregelen blijven gelden. En we zullen in wachtruimtes en kantines zitplekken weghalen om ervoor te zorgen dat studenten daar afstand houden. Want het laatste dat we willen is dat de boel weer dicht moet.”

Vaccinatielocatie

De hogeschool is in overleg met de GGD om op het eigen terrein een vaccinatielocatie te openen. Het is nog niet zeker dat die er ook komt. Verder zijn er voor alle studenten zelftests beschikbaar.

Docenten en studentenbegeleiders zagen het afgelopen jaar een deel van de studenten de zin, motivatie en soms ook het plezier verliezen. ,,We voelden ons soms machteloos”, zegt Schaper, ,,omdat we niet overal invloed op konden uitoefenen in het leven van onze studenten.” De hogeschool zette in op persoonlijke begeleiding. ,,Maar met een scherm ertussen was dat soms lastig”, zegt Schaper. ,,De studententijd is ook een tijd waarin je veel leert over jezelf. Je hebt mensen om je heen nodig om stappen te maken.”

Praktische problemen waren er ook, merkten de docenten en begeleiders. ,,Er waren studenten met geldzorgen omdat hun bijbaantjes wegvielen. We hebben gelobbyd bij de gemeente om deze studenten financieel te ondersteunen. We zijn op heel veel terreinen actief geweest”, aldus de bestuursvoorzitter.

Persoonlijke aandacht

Ook NHL Stenden krijgt een deel van de 8,5 miljard euro uit het steunpakket voor het onderwijs. Voor Schaper stond meteen vast waar dat geld aan besteed moest worden. ,,Meer docenten zodat er meer persoonlijke aandacht voor studenten is.” Dat is alleen al nodig omdat er vorig jaar meer studenten werden aangenomen, nadat besloten werd dat er geen centraal eindexamen in het voortgezet onderwijs werd gehouden.

Het heeft Schaper positief verrast hoe weinig uitval er onder deze studenten was. ,,Eigenlijk hebben alle studenten boven verwachting gepresteerd. Maar ze hebben wel het gevoel dat ze tekortgekomen zijn. En dat zijn ze ook. Stages konden niet doorgaan, lessen waren anders en de aandacht was niet zoals normaal.”

Dit schooljaar start NHL Stenden met 123 extra docenten ten opzichte van het team van vorig jaar. ,,Onze campagne voor docenten leverde ontzettend veel sollicitanten op”, zegt Schaper. De extra docenten worden naar behoefte op de academies ingezet, ,,maar wel zo dat studenten intensiever begeleid worden”.

De nieuwe docenten krijgen niet allemaal een vast contract, maar die intentie is er wel. ,,Door het natuurlijke verloop zullen er plekken vrijkomen. En we hopen dat we, door anders te werken, ook het een en ander blijvend kunnen veranderen.”

Hoorcolleges

Een paar dingen van het afstandsonderwijs zijn namelijk prima bevallen en keren ook dit collegejaar terug. Bijvoorbeeld door hoorcolleges op te nemen in een professionele studio in plaats van live in de collegezaal. Dat is alleen al nodig omdat er niet meer dan 75 studenten tegelijk in een collegezaal mogen zitten.

Maar het past ook bij de manier van werken die de school nastreeft. ,,We willen de kennisoverdracht waar mogelijk digitaliseren zodat studenten de stof tot zich kunnen nemen wanneer ze het nodig hebben.” Een andere verandering is dat medewerkers deels thuis kunnen blijven werken, omdat dat goed bevallen is.

Ook voor studenten is er het een en ander veranderd. Corona beïnvloedde wel degelijk de studiekeuze, ziet Schaper terug aan de aanmeldingen. ,,De hotelschool kreeg tot nu toe minder aanmeldingen, de zorgopleidingen juist wat meer. Het ligt voor de hand dat corona die keuze bepaald heeft.”