Na 35 jaar vooraan in de optocht stopt dorpsomroeper Pieter Haringsma bij het Flaeijelfeest: 'Ien fan myn moaiste eveneminten'

De boerenoptocht tijdens het Flaeijelfeest in Nieuwehorne wordt de laatste voor Pieter Haringsma (78). 35 jaar liep hij voorop als dorpsomroeper, zaterdag gaat hij nog één keer mee. Op de fiets, want lopend lukt de afstand van vier kilometer niet meer.

Pieter Haringsma, stadsomroeper van Sloten en dorpsomroeper tijdens het Flaeijelfeest in zijn woonstad Sloten.

Pieter Haringsma, stadsomroeper van Sloten en dorpsomroeper tijdens het Flaeijelfeest in zijn woonstad Sloten. Foto: Marco Keyzer

In zijn geboorte- en woonplaats Sloten staat Haringsma dinsdag op de brug te ratelen, in zijn zestiende-eeuwse stadsomroeperspak. „Ik sil it echt wol misse hear”, vertelt hij. In Sloten is hij al veertig jaar stadsomroeper, dat stopt in juni volgend jaar. „Ik wol it oldtimerevenemint hjir yn Sleat noch ien kear dwaan, dat doch ik ek al 35 jier.”