Bij de vaccinaties tegen corona richt GGD Fryslân zich na de massa nu op speciale doelgroepen

Het vaccineren tegen het coronavirus gaat in Fryslân in een sneltreinvaart. In totaal waren er tot donderdagochtend 378.000 prikken gezet. Dit zijn 250.000 eerste prikken en 128.000 tweede prikken. Intussen sorteert GGD Fryslân voor op het einde van de crisis.

Hilly Kooistra (80) uit Harlingen krijgt de eerste prik bij de vaccinatiebus van GGD Fryslân

Hilly Kooistra (80) uit Harlingen krijgt de eerste prik bij de vaccinatiebus van GGD Fryslân

Er staan voor de komende weken nog 418.000 afspraken in het systeem. ,,De massavaccinatie zet dus eerst nog door”, zei Nils van Mourik, kwartiermaker vaccineren bij GGD Fryslân, donderdag tijdens de bestuurscommissie Gezondheid van de Veiligheidsregio Fryslân.

De komende weken richt GGD Fryslân zich naast de leeftijdsgroepen specifiek op jongeren met een medische indicatie van twaalf tot en met 27 jaar. Zij krijgen vanaf 21 juni een uitnodiging voor hun eerste vaccinatie. In die week kunnen achttienplussers die graag een Janssenvaccin willen zich ook bij de GGD melden. Eén Janssenvaccin volstaat voor volledige vaccinatie.

Asielzoekers

De GGD bezoekt volgende week asielzoekerscentra om bewoners te vaccineren. In week 26, dus vanaf 28 juni, vertrekt er weer een GGD-delegatie naar de Waddeneilanden om mensen daar een tweede prik te geven.

GGD Fryslân kijkt ook al naar de periode na de zomer, als de meeste mensen een coronavaccin hebben gehad. De coronabus, die nu enkele weken door Fryslân rijdt als mobiele priklocatie, zal op sommige plekken de vaste priklocaties gaan vervangen. In de week van 16 augustus gaan de priklocaties in Koudum, Appelscha, Franeker en Dokkum dicht. Vanaf 19 juli gaan deze locaties een paar dagen per week dicht.

Vaccinatiebus

In die periode verlegt de GGD de focus van de massa naar specifieke doelgroepen. ,,We kijken dan specifiek naar gemeenten en welke regio’s er achterlopen op het gemiddelde”, zegt Van Mourik. De GGD maakt met gemeenten vervolgens afspraken over hoe specifieke groepen beter bereikt kunnen worden. Volgens Van Mourik kan de vaccinatiebus hiervoor goed worden ingezet.

Uit de bezoeken aan de bus blijkt namelijk dat die groepen mensen trekt die niet naar de reguliere prikstraat komen. Dit zijn ouderen, mensen met een lagere economische achtergrond en mensen met een niet-Westerse achtergrond. Vooral in de grotere kernen zoals in Wolvega en Harlingen had de bus animo. Die was in landelijk gebied minder.

Leeftijdsgroepen

De GGD deelde een eerste tussenstand van het aantal gezette vaccins in Fryslân. In dit overzicht staan alleen vaccins die door de GGD gezet zijn en niet bij de huisarts. Dat vertekent het overzicht enigszins, omdat de groep 60-64 jaar veelal geprikt is bij de huisarts in de periode dat daar veel AstraZeneca-vaccins over waren. Volgens de GGD is het redelijk representatief om te kijken naar de vaccinatiegraad in de leeftijdsgroep 55-60 jaar en 70-80 jaar, omdat daar de meeste mensen al twee prikken hebben gekregen.

Daarin valt op dat de vaccinatiegraad in Dantumadiel achterblijft bij het gemiddelde in meerdere leeftijdsgroepen en dat de vaccinatiebereidheid in Leeuwarden redelijk hoog is. Maar de verschillen zijn groot en er spelen ook externe factoren mee die het gemiddelde kunnen beïnvloeden. Op de eilanden ligt het percentage gemiddeld hoger dan 100 procent, vanwege bezoekers die tijdelijk op de eilanden verblijven en zich daar hebben laten vaccineren.

GGD Fryslân sorteert voor op het einde van de crisis, zei Margreet de Graaf, directeur van GGD Fryslân. ,,We zitten vlakbij een kantelpunt dat de landelijke crisis wordt afgeschaald en corona niet langer meer een A-status heeft.”

De GGD is nog in onderhandeling met het ministerie van VWS over de financiële afspraken voor 2022. ,,Want de piek zal dan achter de rug zijn, maar ons werk zal er nog zeker niet opzitten.”