Omwille van de weidevogels worden zes villa's geschrapt uit het recreatieplan voor een villapark aan de Lutsmond bij Balk

Ontwikkelaar Kontour Vastgoed schrapt zes recreatiewoningen uit het plan voor een villapark aan de Lutsmond bij de Sleattemer Mar bij Balk. Die aanpassing, waarmee het totaal aantal woningen op 37 komt, moet de impact op het weidevogelgebied verkleinen, melden de ontwikkelaar en het college van De Fryske Marren.

Zeilboten op de Sleattemer Mar, bij Ypecolsga.

Zeilboten op de Sleattemer Mar, bij Ypecolsga. Foto: Simon Bleeker

Kontour wilde eerst 43 villa’s bouwen, aan het water, net buiten Balk. Dat plan stuitte vorig jaar op weerstand bij onder andere raadsfracties en de Vogelwacht Balk e.o., die haar zorgen uitte over de gevolgen voor weidevogels in de omgeving.

Het park staat voor een deel in zogeheten weidevogelkansgebied. De ontwikkelaar moet geld storten een provinciaal compensatiefonds voor het oppervlak dat verstoord wordt. Vorig jaar bleek dat de provincie Fryslân dat oppervlak niet goed berekend had: er werd uitgegaan van een verstoringsgebied van 1,1 hectare, terwijl dat ruim vijf hectare moest zijn.

Door zes woningen te schrappen, komt het verstoringsgebied volgens het college nu uit op 1,88 hectare. ,,We hebben naar de kritiek geluisterd”, zegt directeur Hielke Tillema van Kontour, dat onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga in de arm nam om te bekijken hoe het plan aangepast kan worden.

Ook hoge bomen geschrapt

Het oppervlak van het villapark blijft hetzelfde, maar de woningen komen op grotere afstand van de dichtstbijzijnde nesten in de direct aansluitende percelen. Het onbebouwde deel van het park wordt grasland. Aan de randen zouden eerst hoge bomen geplant worden, ook die worden uit het plan gehaald, ten behoeve van de weidevogels. De bomen zouden anders schuilplaats kunnen worden voor roofdieren die een bedreiging vormen voor weidevogels.

Nog voor de gemeentelijke herindeling was er al een plan voor een recreatiepark op deze plek aan de Luts. Aanvankelijk zouden er 82 recreatiewoningen komen. In 2017 is de ontwikkeling overgenomen door Kontour, die er 43 villa’s wilde neerzetten. Dat worden er dus zes minder. De verkoop begint pas als de vergunning verleend is, maar er was al veel interesse, meldt Tillema. ,,We zullen een aantal mensen moeten teleurstellen.” Het recreatiepark krijgt een vaarverbinding naar de Sleattemer Mar.

Het college legt het aangepaste plan op 27 augustus (inspraakronde) en 8 september (besluit) voor aan de gemeenteraad. Het park zal voor een economische impuls zorgen, recreanten zullen naar verwachting jaarlijks ongeveer 4 miljoen euro uitgeven en de werkgelegenheid in de regio zal ook toenemen, voeren B en W aan.

Herberekening

De fout van de provincie met het verstoringsgebied kwam aan het licht na een eigen herberekening van Vogelwacht Balk e.o. Ook nu zal de vogelwacht de plannen narekenen, zegt voorzitter Pieter Veenstra. De vogelwacht wist wel dat er een aangepast plan aankwam. ,,Maar we hebben nog geen tekening of andere stukken gezien. We zullen opnieuw contra-expertise vragen.”