Na zes jaar komen er beoordelingscriteria voor Friese literaire prijzen: 'Wy hawwe it sûnt 2015 oer de holle sjoen'

Er komen beoordelingscriteria voor de toekenning van Friese literaire prijzen. Die zijn er al jaren niet en dat is een omissie, vinden critici in het veld.

Eeltsje Hettinga, winnaar van de laatste Gysbert Japicxpriis.

Eeltsje Hettinga, winnaar van de laatste Gysbert Japicxpriis. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

‘Gedeputeerde Staten (…) stellen per prijs een reglement vast’: de Verordening provinciale prijzen uit 2015 is er duidelijk over, maar zes jaar na dato zijn die reglementen er nog altijd niet. Dat gaat eindelijk veranderen, belooft cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes. ,,Wy hawwe it sûnt 2015 oer de holle sjoen, ik kin it net moaier meitsje as dat.”

Nieuws

menu