Minister Stef Blok wil voor het verlenen van een vergunning eerst nader onderzoek naar effect gaswinning op natuur boven Schiermonnikoog

Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok wil eerst meer weten over de gevolgen voor de natuur voordat er een besluit komt over de vergunning van de aardgaswinning boven Schiermonnikoog.

Er bestaat veel ophef rondom de geplande gasboringen boven Schiermonnikoog.

Er bestaat veel ophef rondom de geplande gasboringen boven Schiermonnikoog.

Daarmee heeft de minister het advies overgenomen van de Commissie voor de milieueffectrapportage, die het milieueffectrapport van olie- en gasmaatschappij ONE-Dyas heeft bestudeerd. ,,Ik hoop dat dit de eerste stap is naar afstel’’, reageert Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog.

Onvoldoende onderbouwd

ONE-Dyas wil naar aardgas boren in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog, op de grens van Nederland en Duitsland. Voordat de demissionaire ministers van Economische Zaken en Klimaat en die van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten over vergunningen voor dit plan, is er een milieueffectrapport opgesteld met daarin de mogelijke gevolgen voor de omgeving.

Maar de Commissie vindt dit rapport nu nog onvoldoende onderbouwd als het gaat om de gevolgen voor de natuur. ,,Ik ben er heel blij mee”, zegt Van Gent. ,,Ik vind het een hele goede zaak dat er nader onderzoek wordt gedaan en ik verwacht dat er nu nog serieuzer wordt gekeken naar de milieueffecten.”

Locatiekeuze

De Commissie wil voornamelijk meer motivering op de locatiekeuze van het boorplatform. De plaatsing van het platform, het boren en het lozen van boorgruis en afvalwater kunnen de biodiversiteit van de Borkumse Stenen aantasten. De Borkumse Stenen is een zeldzame habitat voor onder meer oesters in de Noordzee. De onderbouwing van deze locatiekeuze van ONE-Dyas is nu onvoldoende. Bovendien wil de Commissie weten of er een alternatieve locatie is met mogelijk minder milieugevolgen. ,,Ik hoop dat de hele gasboringen niet doorgaan’’, zegt Van Gent.

Ook adviseert de Commissie aan de minister om meer toelichting te vragen over de gevolgen voor de zwarte zee-eend. Het gebied ten zuiden van de beoogde boorplatformlocatie is een belangrijk foerageer- en rustgebied voor onder meer deze eend. Dat kan mogelijk worden verstoord door bijvoorbeeld helikopterlandingen op het gaswinplatform.

Stikstofneerslag

Daarnaast vindt de Commissie dat er nog geen helder inzicht is in de eventuele milieueffecten van stikstofuitstoot door het aanleggen en het gebruiken van het boorplatform. Er moet dan ook beter worden onderzocht in welke gebieden er stikstof neerslaat en of de uitgestoten stikstof ook land kan bereiken, en dan in het bijzonder stikstofgevoelige natuur- en leefgebieden.

ONE-Dyas moet dus verder onderzoek doen naar de milieueffecten, zo vindt Blok. Als dat is opgeschreven in een uitgebreider rapport kijkt de Commissie er opnieuw naar. Op basis van het advies dat dan volgt, neemt de minister een besluit over de gaswinning.