De Nationale Molendag en het Groot Fries Molenboek leren: in molens zit een ziel: 'It binne pronkjes yn it lânskip'

Molenliefhebbers kunnen zaterdag en zondag weer hun hart ophalen tijdens de Nationale Molendag. De eerste editie van dit landelijke evenement vond plaats op 6 oktober 1973. Het was die dag windstil en mistig. ,,Twa dingen dytsto op in moledei net ha moast.”

Molen Beabuorren bij Tjerkwerd.

Molen Beabuorren bij Tjerkwerd. Foto: Gerben Wijnja

Gerben Wijnja was erbij op de eerste Nationale Molendag, in oktober 1973. De inwoner van Tjerkwerd herinnert zich de omstandigheden op die dag nog goed. ,,Der stie hast gjin wyn en it wie mistich. Twa dingen dytsto op in moledei net ha moast. Mar der kamen dochs in soad minsken en de sfear wie tige goed. In jier letter wie der gewoan wer in moledei, mar dan wol yn maaie.”

Nieuws

menu