De natte zomer van 2021 pakte goed uit voor weidevogels: de grutto had een broedsucces van 70 procent

Dankzij de natte zomer heeft de grutto, na het historische slechte seizoen van 2020, dit jaar voldoende jongen gekregen om de populatie in de stand te houden. Ook de kievit, scholekster en tureluur deden het op de meeste plekken in Fryslân goed.

Dankzij drassig land door de natte zomer kon de grutto makkelijker voedsel vinden.

Dankzij drassig land door de natte zomer kon de grutto makkelijker voedsel vinden. Foto: HENK-BOOTSMA

Dat het beter gaat met de weidevogels blijkt uit het jaarbericht dat de weidevogelorganisaties onder leiding van de Bond Friese VogelWachten (BFVW), donderdag presenteerden. In totaal werden er 8215 gruttoparen geteld, 7,8 procent (zo’n 600) meer dan in 2020. In tegenstelling met dat jaar waren de zogeheten alarmtelrondes nu wel succesvol.

Nieuws

menu