Natuur- en actieclubs maken zich zorgen om hernieuwde interesse in zandwinning op het IJsselmeer en laten het rijk opnieuw weten: 'Wy wiene, binne en bliuwe tsjin sânwinning'

Zes natuurorganisaties en actiegroepen spreken zich opnieuw uit tegen zandwinningsplannen in het IJsselmeergebied. Zij voelen zich hiertoe genoodzaakt nu Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een nieuwe zandwinstrategie hebben aangekondigd voor het IJsselmeergebied 2025-2050.

In 2018 werd er in de raadzaal van De Fryske Marren geprotesteerd tegen zandwinning.

In 2018 werd er in de raadzaal van De Fryske Marren geprotesteerd tegen zandwinning. Foto: Niels de Vries

De aangekondigde strategie roept reacties op van de organisaties die zich verenigd hebben in het positiedocument. Het gaat om It Fryske Gea, Natuurmonumenten, de IJsselmeervereniging, Vogelbescherming Nederland, Stichting Gaasterlân Natuerlân en de Aksjegroep Murns/Aldemardum.