Wordt de Friese natuur wel beheerd voor de juiste natuurdoelen? Gedeputeerde Douwe Hoogland vraagt het veld om verbeteringen aan te dragen

Er komen hier en daar aanpassingen aan de grenzen en het beheer van het Friese Natuurnetwerk. Dat zou nuttig zijn om aan veranderende eisen rond vooral bodem- en waterkwaliteit te voldoen.

Het Alddjip bij de Sweachsterwei tussen Gorredijk en Beetsterzwaag, een gebied dat belangrijk is om water vast te houden om de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

Het Alddjip bij de Sweachsterwei tussen Gorredijk en Beetsterzwaag, een gebied dat belangrijk is om water vast te houden om de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Foto: FD

Gedeputeerde Douwe Hoogland wil samen met gemeenten, terreinbeheerders en landbouwclubs bekijken hoe de kwaliteit van het Friese deel van Natuurnetwerk Nederland (NNN) verbeterd kan worden door hier en daar geschikte percelen toe te voegen en elders moeizaam verwerfbare of voor natuur minder geschikte percelen juist buiten het netwerk te laten. Het zal vooral gaan om kleine wijzigingen van niet meer dan 25 hectare. Netto mag het netwerk in ieder geval niet kleiner worden dan nu beoogd.

Nieuws

menu