Natuurclubs willen een streep door boorplannen boven Schier. Een uniek schelpdierrif wordt daardoor bedreigd.

Door de aardgaswinningsplannen boven Schiermonnikoog dreigt een schelpdierrif te verdwijnen. Dat stellen Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), ARK Natuurontwikkeling, de Waddenvereniging, Greenpeace en Vrije Horizon Schiermonnikoog in een gezamenlijke reactie op de vergunningaanvraag van Mijnbouwbedrijf ONE-Dyas.

Schelpdierbank in de Noordzee

Schelpdierbank in de Noordzee

De organisaties hopen met hun zienswijze dat de overheid een streep door de plannen zet. De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist of het bedrijf wel of geen vergunning krijgt.

De beoogde locatie van de gaswinning bevindt zich in het gebied Borkumse Stenen. Dat kent volgens Emilie Reuchlin van WWF-NL unieke rifstructuren. ,,Het is een stenenrif uit de ijstijd, begroeid met koralen, anemonen en sponzen.”

De overheid heeft volgens haar in 2017 toegezegd het gebied te zullen beschermen. Een jaar later kregen natuurbeschermingsorganisaties een vergunning er ook een oesterbank te ontwikkelen op een gebied van 2500 vierkante meter.

Herstelproject

Het platform komt volgens ONE-Dyas op 1,5 kilometer van de oesterbank, maar volgens Reuchlin is de afstand net de helft. ,,Zij kijken naar het verst afgelegen punt van de bank, maar het andere punt ligt vlakbij.”

Maar ook een platform op 1,5 kilometer afstand is volgens haar desastreus voor het gebied. ,,Het oesterrifherstelproject is een groot succes: de platte oesters overleven, groeien en planten zich voort. Daar moet je niet vlakbij gaspijpleidingen en boorplatforms aanleggen, gaan drillen en boorgruis dumpen.”

Rechter

Mocht Economische Zaken ondanks de vele bezwaarmakers toch een vergunning afgeven, dan stappen de natuurorganisaties naar de rechter. ,,Dit gebied is al drie keer op papier tot beschermd gebied uitgeroepen. Maar de overheid vindt steeds redenen om toch weer grote industrieën hun zin te geven. Waarom laat de overheid bedrijven met het minimale wegkomen als het om natuurbescherming gaat in plaats dat ze kijkt naar wat de kansen zijn voor natuur en biodiversiteit? En hoe betrouwbaar is een overheid als ze in een beschermd gebied mijnbouw toe laat?”

Reuchlin ziet deze zaak als een test. ,,Uit een CBS-onderzoek bleek driekwart van de Nederlanders zich zorgen te maken om het klimaat. De samenleving roept om een andere koers. Investeert Nederland nu eens in klimaatbuffers als zo’n rif en of gaan we door met degradatie van dit gebied?”

Mijnbouwbedrijf ONE-Dyas kon nog niet reageren.