Dit artikel is vandaag gratis

Na vijf jaar is nog niet alle natuurcompensatie voor de Sintrale As afgerond | Serie: Vijf jaar Sintrale As

Natuur bij de fly-over van de Sintrale As. Foto: Marcel van Kammen

De aanleg van de Sintrale As betekende dat er natuur verloren ging. De provincie Fryslân beloofde compensatie. Maar nog niet alle maatregelen om het dieren gemakkelijker te maken van het ene natuurgebied naar het andere te gaan, zijn uitgevoerd.

Nog niet alle beloofde maatregelen om natuurterrein te compenseren en het voor dieren gemakkelijker te maken om zich tussen de natuurgebieden van de Alde Feanen, Grutte Wielen en het Lauwersmeer te verplaatsen, zijn afgerond. Momenteel wordt er onder meer gewerkt aan een faunapassage bij de N361 bij Gytsjerk.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat dieren veilig van de Bouwepet en de Grutte Wielen kunnen trekken. Als de werkzaamheden klaar zijn wordt ook de maximumsnelheid ter plekke aangepast van 60 naar 80 kilometer per uur. En lees hier waarom de aanleg van de Sintrale As goed nieuws bleek voor de otter en de orchidee

Grotere duiker

Bij de Ottemawei van Mûnein komt een grotere duiker en worden de kaden aangepast langs de N51. Niet alleen goed nieuws voor de dieren, maar ook voor kanovaarders, die nu onder de weg kunnen peddelen.

Bij De Falom wordt een natuurterrein van 19 hectare aangepakt: er komen ‘fauna-uittredeplekken’ waardoor dieren vanuit de Falomsterfeart en de Zwemmer het gebied in kunnen. In november moet het werk klaar zijn. Ook volgen er maatregelen bij de Goddeleaze Singel. Of alle plannen doorgaan, is nog onzeker, omdat de provincie nog niet alle grond in handen heeft.

Volgend najaar is De Lits bij Burgum en Sumar aan de beurt, waarmee de Burgumermar en De Leijen ecologisch met elkaar worden verbonden. De westelijke oevers van de Lits worden natuurlijk ingericht en er komt een faunapassage. Voor inwoners van Sumar wordt en wandelpad naar De Leijen aangelegd. Tussen Tytsjerk en Suwâld wordt bij het Nijdjip een 17 meter brede moerrasstrook aangelegd met natuurlijk oevers. De uitvoering staat gepland voor volgend jaar.

Onoverbrugbare barrière

Het grootste struikelblok voor de natuurcompensatie is het Prinses Margrietkanaal. Deze is voor de otter, de noordse woelmuis, de waterspitsmuis en andere dieren een onoverbrugbare barrière.

Om die reden worden er ecologische ‘stapstenen’ gemaakt, aangrenzende natuurgebiedje die kunnen fungeren als ‘Raststättes’, waar ze kunnen foerageren of zelfs kunnen leven. Ook wordt gedacht aan het creëren van natuurlijk oevers, al kan dat maar heel beperkt. Het kanaal is een drukke vaarroute en de veiligheid en de mogelijkheden om te laden en te lossen mogen niet in het geding komen. Ook de maatregelen in het kanaal staan op de planning voor 2022.

Nieuws

menu