Natuurorganisaties zijn niet verbaasd over het slechte rapportcijfer dat boeren hen geven: 'Zo'n onderzoek vergroot alleen de kloof, terwijl we elkaar nodig hebben'

Veel boeren vinden natuurorganisaties slechte of matige natuurbeheerders, blijkt uit het onderzoek Boeren met natuur van agrarisch mediabedrijf Agrio onder 1422 boeren. Geen verrassende uitkomst, vinden natuurorganisaties. ,,Bij zo’n onderzoek onder natuurorganisaties zou hun oordeel over boeren hetzelfde zijn”, denkt Wiebe Bouma van Landschapsbeheer Friesland.

Of het beheer door natuurorganisaties wel of niet deugt hangt af van wat je onder natuurlandschap verstaat.

Of het beheer door natuurorganisaties wel of niet deugt hangt af van wat je onder natuurlandschap verstaat. Foto: Melvin Jonker

De ondervraagde boeren, van wie een kwart samenwerkt met natuurorganisaties, geven die organisaties gemiddeld een 5,4 als rapportcijfer. It Fryske Gea haalt het met een 5,6 nog net een naar boven afgeronde voldoende. Boeren waarderen de samenwerking en communicatie van de Friese natuurorganisatie met een ruime 6, maar qua ecologische kennis en beheerkwaliteit krijgt ze van de boeren een vijfje.