Natuurorganisaties willen garnalenvissers uit het Waddengebied weren: 'Alle seinen staan op rood'

Een collectief van vijftien natuurorganisaties, waaronder It Fryske Gea en de Waddenvereniging, wil garnalenvissers uit het Waddengebied weren. Daarom wordt een handhavingsverzoek ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Een garnaal.

Een garnaal. Foto: Annette Bouwels

Met het handhavingsverzoek vragen de organisaties het ministerie terug te komen op de gedoogbeschikking voor de garnalenvisserij die sinds begin dit jaar in de beschermde Nederlandse kustwateren geldt, ‘omdat er toenemende wetenschappelijke zorgen bestaan over schadelijke effecten van de visserij op de zeebodem en de organismen die daar leven’.

Nieuws

menu