De Natuurvergunning voor Vliegbasis Leeuwarden is definitief en dat betekent flink minder vliegbewegingen van de F-35

Met de komst van jachtvliegtuig F-35 zal de Koninklijke Luchtmacht behoorlijk minder kunnen vliegen van en naar Vliegbasis Leeuwarden. Die is namelijk luider dan de F-16, maar wel aan dezelfde milieubeperkingen gebonden.

Vliegbasis Leeuwarden.

Vliegbasis Leeuwarden. Foto: Catrinus van der Veen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft maandag de definitieve vergunning gepubliceerd voor de aanvraag van vliegbewegingen door het ministerie van Defensie. De vergunning is noodzakelijk in het kader van de Wet natuurbescherming aangezien er drie Natura 2000-gebieden in de omgeving van de vliegbasis liggen. Dat zijn de Waddenzee, De Groote Wielen en De Alde Feanen. De vliegroutes lopen alleen over de eerste twee.

Nieuws

menu