Nederlandse gemeenten vinden regeerakkoord een valse start van Rutte IV: 'Kwetsbare kinderen en gezinnen worden hiervan de dupe'

Het nieuwe kabinet schoffeert de uitkomst van een arbitragezaak over jeugdzorgkosten. De greep uit het Gemeentefonds voor woningbouw is een sigaar uit eigen doos en van nieuw elan in de relatie tussen overheden is niets zichtbaar. Dat vindt VNG.

De Vereniging voor Friese Gemeenten luidt samen met haar Groningse collega de noodklok over de door het Rijk geplande herijking van het gemeentefonds.

De Vereniging voor Friese Gemeenten luidt samen met haar Groningse collega de noodklok over de door het Rijk geplande herijking van het gemeentefonds. Foto: Shutterstock

De Vereniging Nederlandse Gemeenten zet daarmee de zorgen die Leo Pieter Stoel donderdag in het Friesch Dagblad uitte een stuk steviger aan. ‘Gemeenten maken zich grote zorgen over een aantal afspraken die de coalitiepartijen in het akkoord hebben gemaakt en die leiden tot de kwalificatie dat sprake is van een valse start van het nieuwe kabinet’, schrijft VNG-voorzitter Jan van Zanen in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

Nieuws

menu