Kinderrechtenorganisatie KidsRight: Jeugd in Nederland is de dupe geworden van het coronabeleid

De jeugd heeft geen enkele prioriteit gekregen in het Nederlandse coronabeleid. Dit concludeert de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRight. Vooral de keuze om scholen lange tijd te sluiten, terwijl andere landen het wel gelukt is de scholen onder voorwaarden open te houden, krijgt kritiek. ,,Dit had”, zo stelt Marc Dullaert namens de organisatie, ,,veel gevolgen voor de mentale gezondheid van de jeugd.”

In de pandemie en de komende nasleep is de jeugd de grootste groep indirecte slachtoffers, aldus KidsRight.

In de pandemie en de komende nasleep is de jeugd de grootste groep indirecte slachtoffers, aldus KidsRight. Foto: ANP

,,Het is hoogst noodzakelijk dat overheden en ons nieuwe kabinet in hun post-coronabeleid net zoveel focus hebben op de geestelijke gezondheid van onze jeugd als op de economie. Onderwijsherstel is met name dé sleutel tot het voorkomen van een catastrofe voor een hele generatie”, zegt Dullaert. Hij roept het kabinet op om meer aandacht te hebben voor het welzijn van de Nederlandse jeugd.

Stappen terug

Tatiana de Jong, leerlingbegeleider bij csg Liudger in Drachten (locatie Splitting) begrijpt de zorgen van Dullaert. ,,Ik zie ook dat leerlingen stappen terug hebben gezet vanwege de scholensluiting, zowel sociaal-emotioneel als cognitief. Dat is natuurlijk zonde. Kinderen zijn lang op zichzelf teruggeworpen geweest.”

Toch wil ze ook een nuance aanbrengen. ,,We weten ook niet wat er met de pandemie was gebeurd als de scholen wel de hele tijd open waren gebleven. De coronapandemie is uniek en onbekend, dus ik snap de restricties die zijn opgelegd ook.”

KidsRight brengt elk jaar in samenwerking met de Erasmus Universiteit een index uit over hoe kinderrechten in 182 landen worden nageleefd. Nederland staat vijfde in de lijst en scoort over het algemeen goed. Maar de organisatie spreekt de verwachting uit dat Nederland vanwege het uitgestelde effect van het coronabeleid in de komende jaren flink gaat zakken op de lijst.

Kindertelefoon

Bij de Kindertelefoon zijn ze blij met het signaal dat KidsRight afgeeft, maar willen ze niet alleen de dichte scholen als oorzaak aanwijzen. ,,Er was ook geen sport, er waren geen activiteiten en kinderen zaten soms in een lastige situatie thuis”, vult Paulien Morsch, woordvoerder van de Kindertelefoon, aan. ,,Maar het signaal herkennen we zeker wel.”

Onlangs deed de Kindertelefoon onderzoek naar de gedeeltelijke heropening van scholen. ,,Daaruit bleek dat de meeste kinderen het echt fijn vonden dat ze weer naar school konden. Maar er waren ook zorgen over het niveau. Thuis hebben ze het soms een beetje laten lopen en ze zagen ertegenop om weer te beginnen.”

Verder viel het de Kindertelefoon op dat kinderen veel vaker over emotionele problemen begonnen aan de telefoon of in de chat. ,,Denk aan depressieve gevoelens, eenzaamheid en sombere gedachten”, zegt Morsch. ,,Deze problemen kwamen tijdens de lockdown 49 procent vaker voor dan in de periode voor corona. Waar de vragen van kinderen in de eerste lockdown ook vaak praktisch van aard waren - ‘Mag ik naar mijn oma?’ - gingen de vragen in de tweede lockdown vaak over sociaal-emotionele problemen. ,,En die stijgende lijn zet nog steeds door.”

Veilig Thuis

Bij het meldpunt Veilig Thuis-Fryslân nam het aantal meldingen daarentegen niet toe. Maar dit is volgens woordvoerder Anne IJntema-Harkema te verklaren doordat de meeste meldingen normaal via professionals binnenkomen. Juist de leerkrachten en andere begeleiders zijn door de lockdown meer buiten beeld geraakt.