Negen scholen minder, vooral door fusies

Fryslân telt na de zomervakantie negen scholen minder. Het gaat om acht basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs: mavo De Saad in Damwâld. Twee basisscholen verdwijnen helemaal, de overige zes gaan op in een fusie.

Fryslân telt na de zomervakantie negen scholen minder.

Fryslân telt na de zomervakantie negen scholen minder. Foto: ANP

Easterlittens nam deze week afscheid van cbs De Earnewjuk van scholenkoepel CBO De Greiden. Het dorp heeft nu geen basisschool meer. In Sneek sloot obs Master Sperkhem van Stichting Odyssee. Beide scholen kampten de laatste jaren met dalende leerlingaantallen.

De meeste basisscholen verdwijnen vanwege een fusie. In Damwâld gaan cbs De Bron en cbs De Fontein verder als De Sprankeling! in Campus Damwâld. Ze horen bij PCBO Dantumadiel.

CBO Meilân besloot samenwerkingsschool Bloei in Terkaple en Terherne te concentreren in dat laatste dorp. In december maakte Stichting Ambion bekend dat obs Op ’e Grins in Hoornsterzwaag en obs J.B. Kanschool fuseren. De scholen gaan verder op de locatie in Hoornsterzwaag. Dat betekent dat er in Jubbega met samenlevingsschool De Feart nog maar één basisschool overblijft. In 2016 had het dorp er nog drie. In 2017 fuseerde cbs Fan ’e Wike al met obs De Feart.

In Jubbega blijft met samenlevingsschool De Feart nog maar één school over. In 2016 had het dorp er nog drie

In Leeuwarden verdwijnen formeel ook twee scholen. Obs de Potmarge en de Plataanschool worden per 1 augustus onderdeel van IKC Aventurijn. Koepel Proloog was hiertoe genoodzaakt omdat sinds 2018 een hogere opheffingsnorm geldt voor scholen in de stad . De sluiting is feitelijk administratief, beide locaties blijven als nevenvestiging van Aventurijn bestaan.

PCBO Leeuwarden e.o. is nog bezig met een scholenfusie in Wirdum. Het plan is dat cbs De Arke en de Uniaskoalle gaan fuseren. Ook daar is het voornemen om beide gebouwen te blijven gebruiken, het ene voor regulier onderwijs en het andere gebouw voor onder meer handvaardigheid, kinderopvang en peuterspeelzaal. Een definitief besluit hierover valt pas begin augustus.

Scholenkoepel De Gearhing heeft in een brief aan de gemeente Leeuwarden bekendgemaakt dat obs De Krunenstobbe in Jorwert in 2021 gaat verdwijnen na een fusie met jenaplanbasisschool De Stjelp in Baard. Dit traject wordt onderzocht.

Doek valt na een eeuw voor mavo De Saad

Voor de twintig vaste en zeven tijdelijke medewerkers is het nog de vraag waar zij na de vakantie terecht kunnen De school heeft met andere scholen in de omgeving zoals het Dockinga College en Piter Jelles Dalton in Dokkum, het Lauwers College in Buitenpost en het Gomarus College in Leeuwarden afspraken gemaakt over de aanmelding van de tweehonderd leerlingen.

Met negen schoolsluitingen verliest Fryslân één school minder dan vorig jaar. In 2018 sloten zestien scholen in Fryslân en in 2017 waren het er zes. Het totale aantal basisscholen in Fryslân daalt van 384 naar 376. In 2010 waren er nog 472 scholen.

Nieuws

menu