Dit artikel is vandaag gratis

Negenjarige Jasper Bauke vindt het eerste jeugdei van het seizoen. Op twee gemeenten na zijn alle eerste eieren gevonden 

Jasper Bauke Huitema bij zijn vondst. Foto: BFVW

Jasper Bauke Huitema heeft dit jaar het eerste jeugdei gevonden. Vrijdagmiddag vond hij het ei op een plasdrasperceel bij Easterein. Hij werd daarmee de winnaar van het Sulveren Polske, dat samen met een oorkonde door gedeputeerde Douwe Hoogland werd overhandigd.

Naast het jeugdei werden vrijdag nog vier eieren gevonden: in Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Ooststellingwerf en op Ameland. Heine Hut beet ‘s morgens bij Haule het spits af. Aan het begin van de middag vond Eelke Kooi uit Suwâld het eerste ljipaai van de gemeente Tytsjerksteradiel op zijn eigen land oostelijk van Leeuwarden.

Het eerst ei op Ameland werd door Marlies Borsch (24) uit Nes gevonden. Zij was samen met haar zus Annelies in het veld. Het laatste ei van de dag was voor Ewout Schröder en Klaas Stapensea. Ze vonden het in Dantumadiel slechts een paar meter van de gemeentegrens van Tytsjerksteradiel en meldden het aan als duovondst. Het was de zeventiende keer dat Klaas Stapensea het eerste ljipaai vond. Voor Ewout Schröder was het zijn vijfde.

Op de gemeenten Harlingen en Waadhoeke na zijn overal in Frylslân de eerste eieren gevonden en de velden gesloten.

Nieuws

menu