Niet alle nieuwe bouwwerken in beschermde natuurgebieden hoeven te worden gecompenseerd, zegt de Noordelijke Rekenkamer

Een tokkelbaan met uitkijktoren in het Lauwersmeergebied, een klimpark en paintballbaan op Ameland en eilandlodges bij een bos bij camping Stortemelk op Vlieland. Alle drie werden de afgelopen jaren in beschermde natuurgebieden aangelegd zonder dat er natuurcompensatie elders nodig was. Dat blijkt uit het rapport van de Noordelijke Rekenkamer dat woensdag is gepubliceerd.

Het klimpark Outdoor Ameland in de Vleijen op Ameland. De natuur werd er volgens de provincie niet significant door aangetast.

Het klimpark Outdoor Ameland in de Vleijen op Ameland. De natuur werd er volgens de provincie niet significant door aangetast. Foto: Jan Spoelstra

In het rapport werd de natuurcompensatie in de provincie Fryslân tussen 2014-2021 onderzocht. Wordt er in gebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of Natura 2000-gebieden gebouwd, dan mag dat geen negatieve gevolgen hebben voor de natuur. Een uitzondering wordt gemaakt voor een groot openbaar belang waarvoor geen alternatieven zijn. Maar dan moet de natuur wel elders gecompenseerd worden.

Ecologisch onderzoek