De meeste partijen bij Wetterskip Fryslân zijn het erover eens: niet iedereen hoeft belasting voor het waterschap te betalen

Onder aanvoering van de PvdA is de kwijtschelding van waterschapsbelasting voor minima in ere hersteld. Wie de verkiezingsprogramma’s leest, komt tot de conclusie dat die regeling ook de komende vier jaar overeind blijft.

De lijsttrekkers bij de start van de verkiezingscampagne op het balkon van het gebouw van Wetterskip Fryslân.

De lijsttrekkers bij de start van de verkiezingscampagne op het balkon van het gebouw van Wetterskip Fryslân. Foto: Hoge Noorden / Jaap Schaaf

De kwijtschelding van waterschapsbelasting voor huishoudens met een minimuminkomen moet gehandhaafd blijven, vinden negen van de elf deelnemende partijen aan de verkiezingen voor Wetterskip Fryslân. Alleen de VVD en BVNL zijn mordicus tegen die regeling, blijkt uit de kieshulp op mijnstem.nl.

Nieuws

menu