Nieuw bestuur Wetterskip gaat naarstig op zoek naar geld. Het mikt op Den Haag en Brussel, de eigen spaarpot en hogere belastingen

Wetterskip Fryslân krijgt het de komende vier jaar moeilijk om al het geld bij elkaar te halen dat nodig is voor de kerntaken. Dat blijkt uit het coalitieakkoord dat maandag is gepresenteerd.

Alice van Gosliga, fractievoorzitter van BBB, krijgt het coalitieakkoord overhandigd van formateur Klaas van Weperen. Vanaf links de voorgedragen bestuursleden Monique Plantinga, Frank Jorna en Cees Pieter van Burgsteden.

Alice van Gosliga, fractievoorzitter van BBB, krijgt het coalitieakkoord overhandigd van formateur Klaas van Weperen. Vanaf links de voorgedragen bestuursleden Monique Plantinga, Frank Jorna en Cees Pieter van Burgsteden. Foto: Marchje Andringa

De uitdagingen die de komende jaren op het waterschap afkomen zijn groot, zeiden de coalitiepartijen BBB, Water Natuurlijk, FNP, PvdA, VVD en de geborgde fracties voor natuur- en landbouwbelangen bij de presentatie van het coalitieakkoord, dat de titel Mei-inoar wurkje oan wetter, foar no en foar letter! meekreeg.