Nieuw bestuur voor Tjalling Koopmanscollege en de zeven andere SvPO-scholen

De acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) hebben een nieuw vijfkoppig bestuur gekregen. Het opstappen van de eerdere bestuurder, Misha van Denderen, was een eis van het ministerie van Onderwijs.

Het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp.

Het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp. Foto: Marcel van Kammen

Uit een rapport van de Inspectie voor Onderwijs bleek dat er sprake was van mismanagement en financieel wanbeheer. Daarnaast was de onderwijskwaliteit niet op orde. Drie van de acht scholen (Utrecht, Amsterdam en Hoorn) kregen het predicaat ‘zeer zwak’ en ook de kwaliteit op de andere scholen was ‘zorgelijk’.

Protest

Nieuws

menu