Nieuw boek over het Bildt is een complete biografie van een Friese Waddenpolder

Het Bildt is een verhaal apart in Fryslân. Een nieuw boek vertelt de complete geschiedenis van de streek. Verkaveling, taal en bewoning, het komt allemaal aan de orde.

De Oude Bildtdijk bij Oude Bildtzijl.

De Oude Bildtdijk bij Oude Bildtzijl. Foto: Marcel van Kammen

Kaarsrechte verkaveling, lange dijken en een eigen taal. Zo kennen we het Bildt, de Waddenpolder die in 1398 voor het eerst schriftelijk is vermeld en in 1505 werd bedijkt. Na 1505 was het Bildt onder meer domeinland, een grietenij en een gemeente. Sinds 2018 is het een deel van de fusiegemeente Waadhoeke. Wad en Waadhoeke komen beide terug in de titel van een nieuw boek over de polder: ’t Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke, biografie van een Friese Waddenpolder . Het boek is geschreven door Kees Kuiken, historicus met Bildtse roots.

Nieuws

menu