Dit artikel is vandaag gratis

Nieuw gemaal bij Ried feestelijk geopend, overtollig water kan weer worden afgevoerd

Kinderen openen het gemaal. Foto: Wetterskip Fryslân

Het nieuwe De Mieden-gemaal bij Ried is maandag feestelijk geopend. De bouw was de laatste grote maatregel van het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen.

Voorheen stond op dezelfde locatie al een gemaal. De capaciteit daarvan was niet groot genoeg om in de toekomst voldoende water uit het gebied af te voeren. Ook was een renovatie van het gemaal nodig.

Omdat het om drastische en kostbare aanpassingen zou gaan, is gekozen voor vervanging. Het nieuwe gemaal zorgt ervoor dat overtollig water in een gebied van ongeveer 1500 hectare goed kan worden afgevoerd. Het gaat om de regio tussen Ried, Berltsum, Wier, Minnertsga, Tzummarum en Boer.

Gemaal De Mieden maakt deel uit van een netwerk van bijna duizend gemalen, 5400 stuwen en ongeveer vijfduizend inlaten in het werkgebied van Wetterskip Fryslân. Tezamen zorgen ze voor het gewenste waterpeil in sloten, meren en kanalen.

Nieuws

menu