Nieuw tijdperk voor Stichting Friesland 1940-’45

De onthulling van een gedenkraam in de Blokhuispoort in Leeuwarden markeert een nieuw tijdperk voor de Stichting Friesland 1940-1945. ‘Makkerhulp’, ‘vriend helpt vriend’ en ‘wij zorgen voor de jouwen’ is wat verzetsmensen elkaar in de Tweede Wereldoorlog beloofden. De Friese stichting werd op 6 mei 1946 opgericht, een jaar en een dag nadat Nederland officieel bevrijd was.

Commissaris van de Koning Arno Brok, burgemeester Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden en Renske Rosier, docent aan NHL Stenden, onthullen het gedenkraam voor Stichting Friesland 1940-1945.

Commissaris van de Koning Arno Brok, burgemeester Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden en Renske Rosier, docent aan NHL Stenden, onthullen het gedenkraam voor Stichting Friesland 1940-1945. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Vandaag de dag draagt de stichting zorg voor nog achttien weduwen en oud-verzetsmensen. Twee van hen zijn 103 jaar oud. Met ‘het nieuwe tijdperk’ is die zorg niet voorbij. Maar steeds meer komt het accent te liggen op het doorvertellen van het verhaal. Van het verzet in Fryslân en de betekenis van herdenken en vrijheid.

Afronding

Nieuws

menu