Nieuw wandelpad ligt verscholen tussen wijken en boomwallen van Drachtstercompagnie

Inwoners van Drachtstercompagnie kunnen sinds kort een rondje wandelen door het coulissenlandschap bij de Siktaris Eringawyk. Met een beetje geluk kun je hier een ree spotten en misschien wel de gekraagde roodstaart. Het nieuwe pad is in ieder geval zo ingericht dat de beschermde vogel zich hier thuis moet voelen.

Zaterdag werd het nieuwe wandelpad bij Drachtstercompagnie geopend.

Zaterdag werd het nieuwe wandelpad bij Drachtstercompagnie geopend. Foto: Marcel van Kammen

Iemand die voor het eerst Drachtstercompagnie bezoekt en bij dorpscafé Aans aan de Alde Wei langs de Siktaris Eringawyk loopt, zal niet in de gaten hebben dat dit grindpad langs de vaart het startpunt is van een wandelroute door het coulissenlandschap van het dorp. Er staan geen bordjes en die komen er ook niet.

Meer animo

,,Eltsenien is fansels wolkom”, zegt Henk de Jong van de groencommissie van Plaatselijk Belang. ,,Mar it is yn it earste plak benammen in paad foar de minsken dy’t hjir wenje en dy witte it wol te finen.”

De groencommissie kwam vier jaar geleden al met een plan om hier een wandelpad te openen. ,,Sjochst dat hieltiid mear minsken kuierje, mar koest hjir eins net echt in moai rûntsje meitsje sûnder in stik by in dyk lâns te rinnen. Eartiids wiene hjir in protte paden tusken de beamwâllen dy’t iepenbier begeanber wiene. Op elk lân wiene ek wer dwerssingels fan reed nei reed, mar dy binne yn de rin der tiid fuortploege sadat boeren hun lân makliker bewurkje koene. Wy woene dizze histoarje eins wer wat werom bringe, mar it hat al wat fuotten yn ’e ierde hân.”

Hoogveen

Het eerste stuk van het pad bestaat uit een grindpad langs de Siktaris Eringawyk, een van de vele nog zichtbare zijvaarten die in zeventiende en achttiende eeuw werden gegraven toen er turf werd gestoken in dit hoogveengebied. De wijk loopt van de ruim vijftig jaar geleden gedempte Noorderdwarsvaart bij het buurtschap Noarderein tot aan de Skieding bij Opende. Het grindpad dat bij de Alde Wei begint en over een lengte van zo’n vierhonderd meter onderdeel is van het nieuwe wandelpad, is nog altijd particulier bezit.

De Jongs commissiegenoot Corry Keuning groeide in het dorp op. Zij kan zich nog wel herinneren dat het pad openbaar begaanbaar was. ,,Dat wie doe by folle mear fan dit soarte paden sa.” Dit heeft Lies Bron niet meer meegemaakt, die al ruim veertig jaar met haar man eigenaar is van het pad. ,,Wy fine it gjin punt om it iepen te stellen foar kuierders. Wy hawwe allinnich noch wat skiep yn it lân neist it paad. Dêrom wolle wy der gjin fytsers hawwe of losrinnende hûnen.”

Testament

De familie Bron liet met Plaatselijk Belang testamentair vastleggen dat het pad ook door toekomstige eigenaren opengesteld moet worden. Aan het eind van het grindpad gaat het wandelpad via een bruggetje over de wijk verder door elzensingels richting de Swarte Wyk. Het bruggetje is gemaakt door studenten van ROC Friese Poort.

Het pad aan de andere kant van de wijk is door de gemeente Smallingerland aangekocht. Om het pad van het aanpalende landbouwgebied te scheiden moest een nieuw slootje worden gegraven. Beide kanten van de oever zijn beplant met inheemse bomen en struiken als de els, de meidoorn en de sleedoorn.

Kieskeurige vogel

,,Dit past bij dit landschapstype”, zegt Gerard van Looijengoed, die vanuit Landschapsbeheer Friesland betrokken was bij het project. Het is onder meer ingericht om een plek te bieden aan de beschermde gekraagde roodstaart. ,,Dat is een vrij kieskeurige vogel en daarom gebruiken we dat als een gidssoort. Als de gekraagde roodstaart hier komt, dan neemt hij ook andere soorten in zijn kielzog mee, zoals de merel.”

Van Looijengoed, die inmiddels de grens is overgestoken en voor Landschapsbeheer Groningen werkt, heeft bijzondere waardering voor hoogveengebied bij Drachtstercompagnie. ,,Dit is een van de weinige plekken in Fryslân waar je de landschapsstructuren uit de hoogveengeschiedenis nog zo goed ziet, met lange wijken en boomsingels. Aan de andere kant van de Skieding in Westerkwartier zijn al veel van dit soort elementen verdwenen.”

De gemeente kwam voor het wandelpad met een bedrag van vijftigduizend euro over de brug. Wethouder Felix van Beek (financiën) gaf bij de opening aan dat het pad net op tijd is aangelegd, gezien de negatieve meerjarenbegroting van de gemeente. ,,Helaas hebben we nu geen ruimte meer om voor vergelijkbare nieuwe initiatieven. Het is heel mooi wat jullie nu hebben. Er kunnen weleens zuiniger tijden aankomen.” De groencommissie voert het beheer van het pad zelf uit met behulp van Landschapsbeheer Friesland.