Nieuwbouwwijk Steenlân 2 komende jaren belangrijk voor de groei van Stiens, plek voor koop- én huurwoningen

De gemeente Leeuwarden wil de komende jaren zo’n negentig woningen bouwen in Steenlân 2 in Stiens. Het stedenbouwkundig plan ligt nu ter inzage. Op maandag 13 februari volgt een inloopbijeenkomst.

De Skalm in Stiens.

De Skalm in Stiens. Foto: FD

De druk op de woningmarkt in Stiens is de afgelopen jaren toegenomen. Leeuwarden heeft een onderzoeksbureau uit laten zoeken wat de woningbehoefte in Stiens is de komende jaren. Die is tot 2031 geraamd op 170 woningen erbij en tot 2036 op een plus van 210 woningen. De wijk Steenlân 2 zal een groot deel van die woningen gaan huisvesten.

Nieuws

menu