Pleidooi voor een 'terugkeer' van het woonerf in nieuwe woonwijken: 15 kilometer per uur is hard genoeg als auto te gast is

Nieuwe woonbuurten moeten weer worden ingericht als woonerf. Dat stellen Kees Mourits en Bindert Kloosterman, die bij Voetlicht en Wandelnet opkomen voor een loopvriendelijke omgeving. Kaarsrechte 30 km/u-nieuwbouwstraten zonder stoep, waar de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid voor waarschuwt, vinden ze maar niks.

De 5e Vegelindwarsstraat in de wijk Achter de Hoven in Leeuwarden. Er wordt gepleit om in zulke straten zonder stoep de maximumsnelheid te beperken tot 15 kilometer per uur.

De 5e Vegelindwarsstraat in de wijk Achter de Hoven in Leeuwarden. Er wordt gepleit om in zulke straten zonder stoep de maximumsnelheid te beperken tot 15 kilometer per uur. Foto: Marchje Andringa

Nieuwe woonbuurten moeten weer worden ingericht als woonerf. Dat stellen Kees Mourits en Bindert Kloosterman, die bij Voetlicht en Wandelnet opkomen voor een loopvriendelijke omgeving. Kaarsrechte 30 km/u-nieuwbouwstraten zonder stoep, waar de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid voor waarschuwt, vinden ze maar niks.

,,Sokke strjitten moatte jo hielendal net meitsje”, vindt Kloosterman. Hij kent nog niet van die voorbeelden in onze provincie, maar is er wel beducht voor dat ze er gaan komen. ,,Wenteneed en djoere grûn: dan wol in projektûntwikkeler safolle mooglik wenten bouwe op in bytsje grûn. De trottoirs binne dan it slachtoffer en dêrmei ek de feiligens en de leefberens.”

Maar ook in oudere buurtjes heb je wel stoeploze straten. Waar ze zijn ingericht als woonerf, zoals de Transvaalwijk in Leeuwarden, werkt dat prima, zeggen Mourits en Kloosterman. Je mag er dan al niet harder rijden dan 15 en sneller rijden wordt moeilijk gemaakt met bloembakken, verspreid geparkeerde auto’s of andere obstakels.

Achter de Hoven

Stoeploze straten die toch géén woonerf zijn, heb je bijvoorbeeld in de Vegelindwarsstraten in de wijk Achter de Hoven in Leeuwarden. ,,Ik heb het niet gepeild, maar persoonlijk zou ik er erg voor zijn dat de snelheid in die straten hier maximaal 15 kilometer per uur zou worden”, zegt Pauline Everts van het Wijkpanel.

,,Dertig is veel te hard. Ook fietsers en scooters zouden niet sneller dan 15 km/u moeten gaan.” Ze ziet het liefst een combinatie van bebording en een andere inrichting van de straten.

,,Als de huizen dicht op elkaar staan, is de straat soms te smal voor een trottoir aan beide kanten.” Maar als het even kan, heeft een stoep aan in ieder geval één kant van de weg wel haar voorkeur. ,,En als het gelijkvloers is, dus zonder stoeprand, dan is een duidelijke markering belangrijk die de stroken voor auto’s en voor voetgangers scheidt.”

Dat is ook het veiligst voor mensen met een beperking, zegt Everts, tevens lid van de Werkgroep Toegankelijkheid in Leeuwarden. ,,Als je bent aangewezen op een blindengeleidehond, is het lastig als die nergens een stoep of voetgangersstrook kan vinden. Je moet op de weg dan op het geluid van auto’s afgaan om de gevaren in te schatten.”

Verblijfsplek

Kees Mourits zou graag een heropleving zien van het woonerfidee. ,,Ik ben niet tegen smalle straten zonder stoep, als ze maar zo zijn ingericht dat de auto er slechts ‘te gast’ is. Daar heb je alles bij nodig: maximaal 15 kilometer per uur, bebording, symbolen op de weg die aangeven dat de voetganger prioriteit heeft, bestrating…”

Op die manier moet de straat meer een verblijfsplek worden dan een plek om snel van A naar B te gaan, vinden Mourits, Kloosterman en Everts. ,,Het nodigt kinderen uit om weer buiten op straat te spelen, maar ook ouderen kunnen dan weer veilig een blokje om”, zegt Everts. ,,De openbare ruimte wordt dan weer meer een leefgebied, een plek om te verblijven en elkaar te ontmoeten.”

Dan moeten we wel van al dat blik in de straat af, wil Mourits nog even kwijt. ,,Straten zijn nog veel te veel afgestemd op de auto. Overal zie je auto’s geparkeerd staan, dat is toch zonde van de publieke ruimte! Een parkeerplaats in een woonwijk is een gratis maatschappelijk cadeautje aan de autobezitter dat ik nergens voor nodig vind.”

Auto’s zouden we in ondergrondse parkeergarages of aan de randen van de bebouwde kom moeten achterlaten, vindt Mourits. ,,Kijk, dan krijg je écht fijne, veilige woonbuurten waar het goed toeven is.”