Dit artikel is vandaag gratis

Kabinet wil het grondwaterpeil verhogen in Friese veenweidegebied

Veenweidegebied tussen Gaastmeer en Heeg. Foto: Simon Bleeker

Het grondwaterpeil gaat de komende jaren omhoog om de natuur te verbeteren - ook in de voor boeren belangrijke veenweidegebieden. Vooral melkveehouders in het Groene Hart en de noordelijke provincies krijgen daarmee te maken.

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf . Het kabinet presenteert vrijdag een heel pakket aan maatregelen om de stikstofcrisis te lijf te gaan. Naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een lijvige brief komen. Daarin wordt gemeld dat de water- en bodemkwaliteit in Nederland in een heel aantal gebieden niet op orde is: per gebied zal een aanpak worden gemaakt, samen met de provincies en waterschappen. Ook wordt een plan gemaakt voor kustgebieden, onder meer met het oog op verzilting.

Ophogen waterpeil

Een ander belangrijk besluit is het ophogen van het waterpeil in heel het land, maar specifiek ook in de voor agrariërs belangrijke veenweidegebieden. „Vooral voor boeren in het Groene Hart en in het noorden heeft dat grote consequenties”, waarschuwt een coalitiebron. „Vooral melkveehouders zullen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. In drassige landen kun je niet met zware tractors werken en kun je zwaar rundvee niet laten lopen.” Bovendien zullen door het ophogen van het waterpeil ook andere (moeras)planten gaan groeien. Koeien eten die niet.

Het kabinet wil het waterpeil in de veenweidegebieden onder andere laten stijgen zodat het veen minder CO2 uitstoot. Het veen gaat rotten als het droger komt te liggen en stoot daarbij broeikasgas af. Een andere reden is om bodemdaling tegen te gaan. „Hierdoor verzakken huizen. Door het waterpeil hoger te houden, beperk je dat”, meldt een ingewijde. Bijvoorbeeld in Gouda zorgt deze problematiek van lage waterstanden voor scheve gevels, ongelijke drempels en scheuren in muren.

’Grote gevolgen’

„Maar dat dit grote gevolgen heeft voor de agrarische sector, dat is duidelijk”, klinkt het vanuit de coalitie. Wel zal per gebied en in overleg met boeren worden gekeken wat mogelijkheden zijn om de bedrijfsvoering aan te passen, om te stoppen of bedrijven te verplaatsen. Dat sluit aan bij de ’gebiedsprocessen’ die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) eerder aankondigde.

Nieuws

menu