Nieuwe passantenhaven in Drachten biedt straks ruimte aan zo'n veertig boten

Alleen kleine bootjes kunnen nu het centrum van Drachten bereiken, omdat die nog onder de brug De Piip aan de Zuiderhogeweg door kunnen. De gemeente Smallingerland wil met een nieuwe passantenhaven straks ook waterrecreanten met grote boten naar Drachten trekken.

Aan de westkant van de brug De Piip bij de Zuiderhogeweg in Drachten komt een nieuwe haven voor boten die niet in het centrum kunnen komen.

Aan de westkant van de brug De Piip bij de Zuiderhogeweg in Drachten komt een nieuwe haven voor boten die niet in het centrum kunnen komen. Foto: Jilmer Postma

,,Momenteel kunnen alleen kleine jachten en sloepen Drachten bereiken. Boten met een mast of boten die hoger zijn dan drie meter kunnen niet onder de vaste brug door. Met de aanleg van Parkhaven willen we daarin voorzien”, vertelt Henk Doeven, projectleider van de gemeente Smallingerland, over de aanleg van een nieuwe passantenhaven nabij de brug.

,,We willen de haven graag zo dicht mogelijk bij het centrum. Zo kunnen mensen die hier een paar dagen verblijven of een dagje Drachten willen doen, in ongeveer vijf minuten naar het centrum lopen.”

Watersportplaats

Het gebied ten westen van de brug, vlakbij de wijk Drachtstervaart en het Slingepark, moet met de nieuwe passantenhaven een aantrekkelijk waterrecreatiegebied worden, zowel vanaf het water als op de wal. Hierbij wordt ook de overzijde van de haven, het industriegebied bij de Tussendiepen aangepakt.

,,Momenteel wordt er met ondernemers gekeken hoe het gebied aantrekkelijker gemaakt kan worden. Gezamenlijk moet het natuurlijk een plek zijn waar je graag met een bootje naartoe wil, zodat mensen ook hier kunnen denken: Hé, Drachten is toch steeds meer een watersportplaats”, zegt Doeven.

Naast de haven, die straks zo’n 30 á 40 ligplaatsen telt, komt er een park van 3,5 hectare met een speelplek voor kinderen en een kleine horecagelegenheid. De huidige camperplaatsen en de doorgaande fietspaden langs de Drachtstervaart krijgen ook een plekje in het plan. ,,We proberen eigenlijk een soort stadstuin te maken, waarin alle aspecten van het gebied mooi overlopen en één geheel vormen. Zo wordt het Slingepark verbonden met de haven en loopt de wijk Drachtstervaart ook mooi over in het gebied.”

Oostelijke poort

Momenteel ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. ,,We beginnen niet van de ene op de andere dag te graven,” zegt Doeven over het proces. ,,We organiseren graag nog een omgevingsbijeenkomst op termijn voor omwonenden en andere betrokken partijen. Wellicht hebben die nog goede suggesties en ideeën die we mee kunnen nemen in het definitieve ontwerp.” Doeven ziet graag dat eind dit jaar, begin volgend jaar wordt gestart met bouwen. Dit zal ongeveer een jaar tijd in beslag nemen.

Het project maakt deel uit van Waterfront Drachten, dat in 2017 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Hiermee wordt beoogd dat Drachten de centrale plek in Zuidoost-Fryslân wordt voor waterrecreatie en de oostelijke poort voor het merengebied. De provincie heeft al acht ton beschikbaar gesteld voor het project, afkomstig uit de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen.