Nieuwe school van zes miljoen voor alle kinderen op Schiermonnikoog

De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft ingestemd met de komst van een nieuw schoolgebouw voor alle kinderen van nul tot en met zestien jaar. Dat kost zes miljoen euro.

De vuurtoren van Schiermonnikoog. Foto: ANP

De vuurtoren van Schiermonnikoog. Foto: ANP

Vooralsnog heeft de raad alleen nog een voorbereidingslening verstrekt van 250.000 euro.

Het Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) komt op de plek van samenwerkingsschool Yn de Mande en krijgt meerdere functies. Naast basisonderwijs, voortgezet onderwijs (nu de Inspecteur Boelensschool) en kinderopvang hebben ook de Schier Academy (horecaopleiding) en de bibliotheek interesse in het gebouw. Het college van B en W gaat uit van 1675 vierkante meter pandoppervlakte.

Half miljoen voor huisvesting

Behalve de zes miljoen euro voor de nieuwebouw is er ook nog een kostenpost van 500.000 euro voor tijdelijke huisvesting van de basisschool. Daarbij gaat het college uit van het plaatsen van mobiele units op het eiland.

Als de nieuwbouw af is valt het gebouw van de Inspecteur Boelensschool vrij. Deze locatie aan het Kerkelaantje heeft het college in beeld voor woningbouw.