Geen hoogleraar Fries aan de RUG, wel een nieuwe universitair docent: het was de ‘passende oplossing’, zeggen universiteit en Fryske Akademy

De aanstelling van taalkundige Anne Merkuur als universitair docent Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) noemt de universiteit onder de huidige omstandigheden een ‘passende oplossing’. De RUG kon geen geschikte nieuwe hoogleraar Fries vinden, en daarom blijft de leerstoel Friese taal- en letterkunde vacant na de pensionering van Goffe Jensma begin deze maand.

Het Academiegebouw van Rijksuniversiteit Groningen.

Het Academiegebouw van Rijksuniversiteit Groningen. Foto: ANP

De sollicitanten die zich hadden gemeld voor de positie voldeden geen van allen aan de criteria. Vervolgens zocht de RUG verder naar geschikte kandidaten, maar ook dat liep op niks uit. De faculteit besloot daarom tot een nauwere samenwerking met de Fryske Akademy om van de wetenschappelijke studie een ‘gedeelde zorg’ te maken, laat de RUG weten in antwoord op vragen van deze krant.

Nieuws

menu