Nieuwe visatlas: schoner water doet vissen goed, maar exoten verdringen ook sommige andere soorten

In de vrijdag verschenen Visatlas van Nederland zijn vier miljoen waarnemingen van tachtig vissoorten opgenomen. Het gaat over het algemeen goed met het onderwaterleven, dankzij herstelmaatregelen van de waterhuishouding. Maar sommige soorten worden verdrongen door exoten.

Het bermpje profiteert van beekherstel en verbetering van de waterkwaliteit.

Het bermpje profiteert van beekherstel en verbetering van de waterkwaliteit. Foto: uit besproken boek / Jelger Herder

In vergelijking met de vorige visatlas uit 1996 is er heel wat meer in kaart gebracht. Vrijwilligers van Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (Ravon) en Sportvisserij Nederland hebben in 26.000 kilometerhokken (gebiedjes van een vierkante kilometer) samen vier miljoen waarnemingen geregistreerd. In de vorige atlas waren nog gegevens uit vijfduizend kilometerhokken opgenomen. De afgelopen twintig jaar zijn van alle provincies al provinciale atlassen verschenen – in Fryslân in 2015. De nieuwe Visatlas Nederland is een bundeling van deze provinciale atlassen en telt 300 pagina’s. Dat is twee keer zo dik als de vorige landelijke atlas.

Nieuws

menu