KwadrantGroep introduceert na succesvolle proef een nieuwe werkwijze in de thuiszorg in meer gemeenten

Thuiszorgorganisaties De Friese Wouden, Palet en Elkander (onderdeel van KwadrantGroep) werven in vier gemeenten personeel voor thuiszorgteams die gaan werken volgens de methode Volledig Pakket Thuis. In een proefperiode in Smallingerland heeft deze werkwijze zijn succes bewezen.

Een thuiszorgmedewerkster aan het werk.

Een thuiszorgmedewerkster aan het werk. Foto: ANP

De aanpak Volledig Pakket Thuis (VPT) is erop gericht dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en een verhuizing naar een verzorgingshuis uitgesteld kan worden. Zorg aan huis wordt verleend door vaste, compacte teams, die naast zorg ook huishoudelijke en welzijnsactiviteiten verrichten.

Een team bestaat uit twee cliëntcoaches en zes tot acht cliëntondersteuners, die samen verantwoordelijk zijn voor de medische, praktische en huishoudelijke behoeften van tien tot twaalf cliënten, veelal met (beginnende) dementie en met een indicatie voor langdurige zorg. Het team werkt nauw samen met de mantelzorger(s) van de cliënten. De wijkverpleegkundige verleent ook steun. Bij de proef in Smallingerland, die in december begon, hebben vijftien cliënten deze vorm van thuiszorg gekregen.

KwadrantGroep voert de werkwijze nu ook in in Opsterland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Leeuwarden.