Noardeast-Fryslân is op zoek naar eigenaren van grafrechten van ongeveer 4000 graven. Rechthebbenden moeten zich binnen vijf jaar melden

 Begraafplaats Lindenhof aan de Metslawiersterwei in Dokkum.

Begraafplaats Lindenhof aan de Metslawiersterwei in Dokkum. Foto: Jan Spoelstra

De gemeente Noardeast-Fryslân zoekt rechthebbenden of nabestaanden van ongeveer 4000 graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. De gemeente wil de grafrechten opnieuw toekennen of uitgeven zodat de graven voor de toekomst behouden blijven.

Het gaat daarbij om personen of instanties die het grafrecht op een graf hebben. Die zogeheten rechthebbenden bepalen wat er met een graf mag gebeuren en wie er in begraven mag worden. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud.