3000 nieuwe woningen en rondwegen voor Dokkum en De Westereen: Noardeast-Fryslân komt met wensenlijst voor toekomstig provinciebestuur

De regio Noordoost-Fryslân kwam woensdagochtend naar het provinciehuis met een lijstje wensen die - wat de gemeenten betreft - terug moeten komen in het coalitieakkoord. Om ,,ús regio fitaal en fearkrêchtich” te maken.

Verkeersdrukte op de Voorstraat in De Westereen.

Verkeersdrukte op de Voorstraat in De Westereen. Foto: Marcel van Kammen

De lijst met een aantal concrete punten moet ervoor zorgen dat de ANNO-gemeenten (Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Dantumadiel) een ‘topregio’ wordt met gemeenten die ‘boeie, brûzje en bine’, zoals afgesproken voor 2040.

Stroomnet