Oude fabrieken, kerken en panden: Noardeast-Fryslân wil haar culturele erfgoed beter beschermen. 'Wy dogge op dit stuit noch fierstente min'

De voormalige zuivelfabriek van Morra-Lioessens. De meer dan tweehonderd jaar oude Sint-Willibrorduskerk in Holwert met de grote spitse toren. De in 1872 gebouwde steenfabriek in Eastrum. Het zijn slechts drie van de vele oude gebouwen die Noardeast-Fryslân rijk is. De gemeente wil zich de komende jaren inzetten om deze en andere monumentale panden beter te beschermen.

De voormalige zuivelfabriek Dongeradelen tussen Lioessens en Morra. De fabriek wordt verbouwd tot het appartementencomplex Suvelfabryk.

De voormalige zuivelfabriek Dongeradelen tussen Lioessens en Morra. De fabriek wordt verbouwd tot het appartementencomplex Suvelfabryk. Foto: Marcel van Kammen

Om die plannen kracht bij te zetten roept het college van burgemeester en wethouders de hulp van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Die moet onder meer inventariseren welke panden in aanmerking komen voor de status van gemeentelijk monument en beleid maken over wat er moet gebeuren om de soms eeuwenoude panden te behouden voor de toekomst.