Noardeast-Fryslân wil het liefst bestuurlijk fuseren met Dantumadiel tot een 'robuuste plattelandsgemeente'

Noardeast-Fryslân wil met buurgemeente Dantumadiel het liefst een ‘robuuste plattelandsgemeente’ vormen. Een bestuurlijke herindeling is voor inwoners en ondernemers van beide gemeenten de beste oplossing, zo schrijft het college van Noardeast-Fryslân in een brief aan de ambtsgenoten in Damwâld.

Gemeentehuis van Dantumadiel.

Gemeentehuis van Dantumadiel. Foto: Jaap Schaaf

In de brief wordt Dantumadiel gevraagd om vóór 1 juni 2022 duidelijkheid te geven of en hoe de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten moet worden voortgezet.

Sinds een aantal jaren neemt Dantumadiel nagenoeg alle ambtelijke diensten af bij de grote buurgemeente Noardeast-Fryslân. Dat is ‘ondanks enige kribbekeurichheden over en weer’ geslaagd, schrijft het bestuur van Noardeast-Fryslân. Maar het heeft wel veel gevraagd.

Zo is binnen het ambtelijk apparaat een apart ‘Team Dantumadiel’ gevormd om de buurgemeente beter te bedienen, nadat die vorig jaar dreigde een deel van de diensten weer naar zich toe te trekken. Die plooien zijn gladgestreken, en volgens het college in Dokkum is het logisch om nu de ‘volgende, relatief kleine stap te zetten’ en helemaal over te gaan tot een bestuurlijke herindeling.

De optie om de ambtelijke organisaties juist weer te ontvlechten is volgens het college erg duur en leidt tot onzekerheid onder het personeel.

Verbouwing gemeentehuis

Eind dit jaar komt er een evaluatie van de ambtelijke samenwerking, die in principe tot 2024 zou doorlopen. De noorderburen dringen nu dus aan op het eerder verschaffen van duidelijkheid vanuit Damwâld.

Dat heeft alles te maken met de aanstaande verbouwing van het gemeentehuis in Dokkum. Het werk dat de ambtenaren bij een verlenging van de samenwerking vanaf 2024 voor Dantumadiel zouden doen, zou daarin goed zijn voor een kwart van het kantooroppervlak. Alle reden om voorafgaand aan de verbouwing te willen weten waar het op uitdraait.

In de raad van Dantumadiel zijn de meningen verdeeld over het al dan niet voortzetten van de samenwerking. Het is niet te verwachten dat hierover nog dit kalenderjaar uitsluitsel komt, realiseert ook het bestuur van Noardeast-Fryslân zich.

Verkiezingen in maart 2022

Kort na de evaluatie van de samenwerking zullen de raadsverkiezingen van maart 2022 opdoemen, en het is aannemelijk dat de bestuurlijke toekomst van Dantumadiel daarbij een rol zal spelen. Het college van Noardeast-Fryslân heeft met het oog hierop nu al de vraag neergelegd, maar wel met een ruime deadline tot 1 juni 2022.

‘Zodoende kunt u hierbij ruimschoots uw gemeenteraad en uw inwoners betrekken. Eveneens kunt u daardoor een definitief antwoord geven nadat de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en er een nieuw college is gevormd. Dit geldt natuurlijk evenzeer voor onze gemeente.’