Boeren in Noardeast-Fryslân mogen binnenkort wellicht monovergisters gebruiken

Noardeast-Fryslân wil boeren toestaan om monovergisters te gaan gebruiken. Het college van B en W van Noardeast-Fryslân wil het beleid op dit gebied versneld aanpassen. Bij een monovergister wordt dierlijke mest vergist zonder organische covergisters.

Een kruiwagen met mest.

Een kruiwagen met mest. Foto: Shutterstock

Momenteel is het voor boeren in Noardeast-Fryslân niet mogelijk om nieuwe mestvergisters in gebruik te nemen. Maar omdat er bij monovergisters geen extra geuren vrijkomen en omdat ze volgens de gemeente kunnen bijdragen aan het opwekken van meer groene energie, wil het college er een uitzondering voor maken.