Dit artikel is vandaag gratis

Noardeast-Fryslân wil de woningbouw in dorpen versnellen

Impressie van de woningen aan de Zuiderschans in Dokkum. Impressie: Bouwgroep Dijkstra Draisma

Voor eind 2024 worden alle aangegeven plannen voor woningbouw in de gemeente Noardeast-Fryslân in behandeling genomen. Om dat te bereiken trekt de gemeente extra geld uit en willen ze meer flexibiliteit om snel woningen in dorpen te kunnen realiseren.

Met het geld wordt meer menskracht aangetrokken om het woningbouwprobleem aan te pakken. De plannen uit dorpen en wijken die relatief snel kunnen worden gerealiseerd zullen als eerst opgepakt worden. Mocht een plan toch tegenvallen of financieel niet haalbaar zijn dan kan het (tijdelijk) worden stopgezet en wordt het eerstvolgende plan op de doorstroomlijst onder handen genomen.

Om de wensen vanuit dorpen duidelijk te krijgen werd via de dorpsbelangen een woonbehoefte-enquête uitgezet. De resultaten ervan worden meegenomen in de plannen van de gemeente.

Wethouder Bert Koonstra vindt het belangrijk dat er wordt gekeken naar de woonbehoefte binnen de gemeente. ,,Wy hawwe sawol wenten nedich yn de lytse doarpen as yn de grutte kearnen. We meitsje ús der by de provinsje en it ministearje hurd foar dat we bouwe nei aard en skaal en it karakter fan Noardeast-Fryslân.”

Nieuws

menu